fbpx

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I VITA PURA AS

Når du er i kontakt med oss som kunde behandler Vita Pura AS personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vita Pura AS ved daglig leder André Myrvold Hefner. Kontaktinformasjonen til Vita Pura AS er:

Adresse: Bjørumsvegen 15, 4820 Froland

E-post: support@vitapura.com

Telefon: 37 00 59 23

Organisasjonsnr.: 919 511 427

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Etablering av kundeforhold (bestilling av produktet) og administrasjon av kundeforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, evt. dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger i form av telefonnummer, e-postadresse, postadresse, og IP-adresse for bestillingen, samt kjøpshistorikk. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b fordi det er nødvendig for å oppfylle en avtale vi gjør med deg som kunde.
  2. Lagring/oppbevaring av korrespondanse i anledning kundeforholdet. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle saken. Behandlingen skjer på fordi vi kan værerettslig forpliktet til oppbevaring av informasjonen, samt av hensyn til sikkerhet, se punkt 7.
  3. Fakturering. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav b, behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg som kunde.
  4. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15, som regel privatkunder.
  5. Informasjon om potensielle kunder. I denne forbindelse behandles kontaktinformasjon. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f. Vi har vurdert det slik at behandlingen er nødvendig for å ivareta kommersielle hensyn ved vår virksomhet.
  6. Rekruttering. I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av en avtale med den som søker stilling hos oss, dvs. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b.

 

Dersom vi beholder søknadsdokumentasjon etter en rekrutteringsprosess er avsluttet skjer dette på grunnlag av samtykke fra den som søker stillingen, jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

  1. Sikkerhet. I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, eventuell korrespondanse, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv. Behandlingen skjer på grunnlag av GDPR artikkel 6 (1) bokstav f. Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.
  1. Bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og nettsideutvikling. Vi mottar statistikker og data fra Google Analytics og Facebook. Vi henviser til disse selskapenes brukervilkår for mer informasjon. Vi mottar ikke personopplysninger fra disse selskapene og oppbevarer eller behandler ikke selv disse opplysningene.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overførte ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss å gi ut informasjonen til offentlige organer.

Vita Pura AS bruker videre eksterne databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

  • Direct House Arendal AS, Bjørumsvegen 15, 4820 Froland. Direct House drifter vår kundeservice og administrerer forsendelser, både utgående og inngående.
  • Riverty Norway AS, Postboks 154 Furuset, 1001 Oslo. Riverty drifter vår fakturaadministrasjon, purring og inkassotjenester.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle en rettslig forpliktelse fra myndighetene slettes når lovgrunnlaget bestemmer det. Dette gjelder for eksempel bokførings- og regnskapsregler.

I tabellen under er en oversikt over hvor lenge vi behandler personopplysninger for ulike formål:

FormålLagringstid
KundeopplysningerSå lenge kundeforholdet varer og opptil 10 år etter avslutning av kundeforholdet.
Lagring/oppbevaring av særskilte dokumenter knyttet til kundeforholdetSå lenge kundeforholdet varer
FaktureringsinformasjonOpptil 5 år etter utløpet av det regnskapsår fakturering ble foretatt
Informasjon om potensielle kunderOpptil 6 måneder
RekrutteringOpptil 3 måneder etter utløpt søknadsfrist. Ved samtykke fra søkeren lagrer vi CV, søknad, attester og vitnemål i opptil 2 år for bruk i nye, relevante stillingsutlysninger.
SikkerhetsloggerOpptil 1 år
Sikkerhetskopier (backup)Opptil 3 år

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge avmeldingslenken i hver nyhetsbrev. Du kan også ta kontakt med oss på e-post eller telefon.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.